e   g   b   a   r   t   a

 
 
 
 
Er is momenteel een mooie tentoonstelling te zien in Museum Belvedère in Heerenveen/ Oranjewoud.
FRYSK: 300 jaar schilderkunst in Friesland. Tot en met 14 april. Er hangt één grote tekening van mij: `The universal soldier`. Zie `Iconische figuren in een Arctisch landschap`.

In Groningen is er momenteel ook een grote tentoonstelling te zien van tekeningen van de NKvT waaronder 2 grote tekeningen van mij. Zie afb. de Walvisvaarders/ het HDK project Ameland. Tot en met 28 april a.s