e   g   b   a   r   t   a

 
 
 
 

Er is momenteel een mooie tentoonstelling te zien in Museum Belvedère in Heerenveen/ Oranjewoud.
FRYSK: 300 jaar schilderkunst in Friesland. Tot en met 14 april. Er hangt één grote tekening van mij: `The universal soldier`. Zie `Iconische figuren in een Arctisch landschap`.